Вівторок, 04.08.2020, 13:20
Вітаю Вас Гість | RSS

Покровська ЗОШ І-ІІ ступенів

Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 53
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Правознавство

9 клас  Правознавство  18 травня 2020 року

Письмово виконати завдання для тематичного опитування на с.214-215.

Виконані завдання надіслати до 25 травня  за адресою: smrusinov25@gmail.comабо на Viber 0680648020


9 клас  Правознавство  04 травня 2020 року

Опрацювати §30, завдання 1-4 на с. 207 виконати письмово. Виконані завдання надіслати до 12 травня  за адресою: smrusinov25@gmail.comабо на Viber 0680648020


9 клас  Правознавство  22 квітня 2020 року

Опрацювати §29, письмово пояснити юридичні ситуації на с.199-200.

Виконані завдання надіслати до вівторка 28 квітня  за адресою: smrusinov25@gmail.comабо на Viber 0680648020


9 клас  Правознавство  14 квітня 2020 року

Повторити розділ 4 (§16-28), письмово виконати завдання для тематичного оцінювання на с.191-193 (один варіант на вибір).

Виконані завдання надіслати до середи 22 квітня  за адресою: smrusinov25@gmail.comабо на Viber 0680648020


9 клас Правознавство  06 квітня 2020 року

ВАРІАНТ 4

1. Виберіть одну правильну відповідь із чотирьох, 6 тестів–3 бали

 

1.Укажіть нормативний документ, прийнятий ООН 10 грудня 1948 року вид 

А Загальна декларація прав людини;

Б   Декларація прав дитини;

В   Конвенція ООН про права дитини;

Г   Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права.

2.     Укажіть основні види юридичних фактів

А  правові і неправові;

Б   дії та події;

В   обмежені та необмежені;

Г   суспільні та особисті.

3      Укажіть гарантовані державою можливості людини, необхідні їй для існування й розвитку

А  обов’язки; 

Б   права і свободи;

В   відповідальність;

Г   законні інтереси.

4.Укажіть, які органи влади належать до виконавчої гілки влади

А  Верховна рада України;                                                                                                                                                                                

Б  Кабінет міністрів України;                                                                                                                                                                         

В Господарський суд;                                                                                                                                                              

Г  Рокитнівський районний суд.

5.     Визначте, які права і свободи людини і громадянина за Конституцією України не належать до громадянських (особистих)                                                                                                                                                                             

А  право на свободу і особисту недоторканість; 

Б  свобода світогляду та віросповідання;

В  право на недоторканість житла;

Г  право на свободу думки і слова.

6.      Визначте, що не є  повноваженням Верховної Ради України

А  Прийняття законів;

Б  Затвердження Державного бюджету України;

В Здійснення помилування;  

Г  Здійснення амністії.

7. Встановлення відповідність між юридичними діями і галузями права, що їх регулюють - 1б.

Установіть відповідність між відносинами та галузями права, норми яких їх врегульовують                                                                                                      

1       Патрульний поліцейський і порушник правил дорожнього руху                                             

2       Продавець і покупець                                                                                         

3       Роботодавець і працівник                                                                                          

4       Батьки і діти

      А   адміністративне право

      Б   цивільне право

      В  трудове право

      Г   сімейне право

     Д   фінансове право

8. Дайте визначення поняттю «права дитини» і приведіть приклади, які ілюструють зазначене  поняття. - 1б.

9.Знайдіть три відмінності між правовими поняттями. – 1,5б.

Галузі публічного права – галузі приватного права

10. Виявіть зайвий елемент в логічному ланцюжку і поясніть, чому саме він є зайвим. - 1б.

Пропозиція, скарга, обговорення , заява.

11. Знайдіть три помилки в тексті та виправте їх. – 1,5б.

Правопорушення поділяють на окремі види за сферами суспільних відносин, що регулюються відповідними нормами права. Водій перевищив швидкість, що призвело до загибелі людини, то йдеться про адміністративний проступок З поміж правопорушень розрізняють цивільні – пошкодження майна роботодавця

12. У завданні потрібно проаналізувати документ (статтю нормативно – правового акту за запитаннями – 1б.

Проаналізуйте статтю 317 Цивільного кодексу України Стаття 317

1.     Власникові належать права володіння, користування та розпоряджання своїм майном.

2.     На зміст права власності не впливають місце проживання власника та місцезнаходження майна.

А.  Яке право закріплює наведена стаття Цивільного кодексу України?

Б. Що складає зміст цього права?

13. У завданні потрібно розв’язати правову ситуацію (за запитаннями) – 2б.

Проаналізуйте правову ситуацію

Дев’ятикласник Р., швидко пересуваючись вулицею на електричному  велосипеді, збив з ніг перехожого С, який упав, забив ногу й пошкодив свій смартфон.

А    Чи підлягає Р. юридичній відповідальності? Якщо так, то якій? 

Б   Хто відшкодовуватиме С. збитки, заподіяні Р.? Відповідь поясніть.

Виконані завдання надіслати до понеділка 13 квітня за адресою: smrusinov25@gmail.comабо на Viber 0680648020


9  клас  Правознавство  31 березня  2020 року

Опрацювати §28; письмово виконати завдання 1-4 на с.181.

Виконані завдання надіслати до наступної середи за адресою: smrusinov25@gmail.comабо на Viber 0680648020


9 клас Правознавство  18 березня 2020 року

ВАРІАНТ 3

Виберіть одну правильну відповідь із чотирьох    6 тестів - 3б.

1. Як називається прийняття в сім’ю особи на правах сина чи дочки, що здійснене на підставі рішення суду? 

А  розлучення ;

Б   опіка ;

В  усиновлення ;

Г  піклування .

2.  Що означає слово “Конституція” з латинської?

А устрій;

 Б   угода;

В  договір;

 Г  узгодження.

3. Структура системи права включає:

А норму права, правовий інститут, підгалузь права, галузь права;

Б  джерело права, правову норму, індивідуальне розпорядження;

В галузь законодавства, закон, підзаконний акт, статті закону;

Г основний закон, закони, підзаконні акти.

4. Президент України є:

А керівником державної влади;

Б главою держави;

В народним депутатом України;

Г главою виконавчої влади.

5. Органом, що вправі визнавати фізичну особу недієздатною внаслідок душевної хвороби або недоумства є:

А поліція;

Б  РАЦС;

В органи опіки і піклування;

Г суд.

6. Кожен учасник сімейних відносин має право на безпосереднє звернення до суду за захистом свого права або інтересу, який досяг:

А 10 років;

Б 14 років;

В 16 років;

Г 18 років.

2. Завдання   передбачає встановлення відповідності- 1б. Установіть відповідність між прикладами правопорушень та видами юридичної відповідальності:

1        Куріння в громадських місцях

2       давання хабара

3       пошкодження  майна під час виконання трудових обовязків

4       систематичне невиконання трудових обов’язків

А   кримінальна відповідальність

Б   адміністративна відповідальність

В  дисциплінарна відповідальність

Г   матеріальна відповідальність

Д   цивільно-правова відповідальність

3. Дайте визначення поняттю споживач і приведіть приклади, які ілюструють зазначене  поняття. - 1б.

4.Знайдіть три відмінності між правовими поняттями. – 1,5б.                                                                         Амністія - Помилування

5. Виявіть зайвий елемент в логічному ланцюжку і поясніть, чому саме він є зайвим. - 1б.

Монархія,  президентська, дуалістична, імперія, конституційна, змішана, необмежена, парламентська.

6. Знайдіть три помилки в тексті та виправте їх. – 1,5б.

Правопорушення – це протиправне суспільно- шкідливе  або небезпечне діяння особи, що не спричиняє наслідків та є підставою юридичної відповідальності. Залежно від ступеня суспільної шкідливості правопорушення можуть бути проступками та діяннями Наприклад, водій керував автомобілем у стані сп’яніння – це злочин.

7. У завданні потрібно проаналізувати документ (статтю нормативно – правового акту за запитаннями – 1б.

Проаналізуйте статті 51 та 52 Конституції України.

С т а т т я 51.

Шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. Кожен із подружжя має рівні права і обов'язки у шлюбі та сім'ї.

Батьки зобов'язані утримувати дітей до їх повноліття. Повнолітні діти зобов'язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків.

Сім'я, дитинство, материнство і батьківство охороняються державою.

С т а т т я 52

Діти рівні у своїх правах незалежно від походження, а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним.

Будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація переслідуються за законом.

Утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, покладається на державу. Держава заохочує і підтримує благодійницьку діяльність щодо дітей.

А  До якого виду правовідносин за галуззю права належать зазначені в статтях правовідносини?

Б.  Наведіть кілька прав та обов’язків батьків і дітей

8. У завданні потрібно розв’язати правову ситуацію (за запитаннями) – 2б.

13-річний Іван , якого виховує одна бабуся, заборгував друзям гроші. Щоб розплатитися з боргом,  він заліз через балкон до помешкання свого сусіда, поки того не було вдома,  і взяв з полички грошей рівно стільки,  скільки потрібно було сплатити за борг. Сусід, що повернувся з роботи, викликав поліцію.

А)  Чи є в діянні Івана склад злочину? Поясніть  

Б) Чи підлягатиме Іван  кримінальній відповідальності за вчинене діяння. Відповідь обґрунтуйте.

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Серпень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Copyright MyCorp © 2020
Конструктор сайтів - uCoz